Informacje dla grupy: Gumisie 2020-2021

Propozycje zadań dla Gumisiów na okres 12.-16.04.

Temat kompleksowy: „ABC Ekonomii

Poniedziałek, 12.04.2021 r.

Temat dnia: „Co to są pieniądze?

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowo-naśladowczych rozwijających ogólną sprawność fizyczną
2. „Skąd się biorą pieniądze?” – słuchanie opowiadania W. Czepczyńskiego i Ż. Kupczyk z serii ABC Ekonomii (projekt edukacyjny), poznanie słownictwa związanego ze współczesnymi sposobami płatności,rozumienie skąd się biorą pieniądze i do czego służą – karta pracy nr 3, poznanie różnicy między zawodem i pracą
img_20210409_140008
3. „Jaki to zawód?” – zabawa dydaktyczna, nazywania zawodów i łączenie z ich atrybutami – karta pracy nr 12
img_20210409_140127

Wtorek, 13.04.2021 r.
Temat dnia: „Liczymy pieniądze

1. „Pieniądze” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem imitacji banknotów i monet, odróżnianie banknotów od monet, liczenie, czytanie kwot, Banknoty i monety karta pracy 7
img_20210409_140338
2. „Fabryka pieniędzy” – praca plastyczna techniką kolażu, rysowanie kredkami
3. „Naprawiamy misia” – karta pracy nr 10
img_20210409_140412

Środa, 14.04.2021 r.
Temat dnia: „Wydatki domowe

1. „Wiosenne porządki” – osłuchanie się z piosenką, próba nauki tekstu

2. „Co to jest budżet domowy?” – rozmowa z dziećmi; rozumienie pojęć: potrzeba, zachcianka – karta pracy 9
img_20210409_140454
3. Język angielski
teksty-opowiadan-po-polsku
16180463997061618046657850


Czwartek, 15.04.2021 r.
Temat dnia: „Zakupy

1. „Robimy zakupy” – zabawy matematyczne, liczenie pieniędzy z wykorzystaniem imitacji banknotów i monet; karta pracy 20

img_20210409_140537

2. „Reklama” – praca plastyczna w formie plakatu z wykorzystaniem gazetek reklamowych
3. „Reklama” – zabawa dramowa kształcąca umiejętność rozumienia działania reklam i przyjęcia postawy asertywnej

Piątek, 16.04.2021 r.
Temat dnia: „Potrafimy działać

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw z elementem współzawodnictwa w miarę możliwości
2. „W świecie Ekonomii” – monitoring wiedzy i umiejętności dotyczących tematu kompleksowego; znajomości pieniędzy (monety, banknoty), ich przeznaczenia, sposobów płatności, umiejętności oszczędzania; karta pracy 24 (test jednokrotnego wyboru)
img_20210409_140634
img_20210409_140206
3. „Skarbonka” – zachęcenie dzieci do wykonania skarbonki z nieużytków

Źródło:
1. Czepczyński W., Kupczyk Ż.: „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów”


Propozycje zadań dla dzieci z grupy IV na okres 6-9 kwietnia 2021 r.

Temat kompleksowy: Z WIEJSKIEJ ZAGRODY

Wtorek, 6.04.21 r.

Temat dnia: „Hodowle zwierząt”

 1. „Rodziny zwierząt” – słuchanie wiersza H. Łochockiej pt. „Na podwórku koło bramy”; rozmowa na podstawie wiersza, wyjaśnienie pojęć: ptaki i ssaki, nazywanie rodzin zwierząt, dorosłych i ich młodych, zabawa matematyczna – dodawania i odejmowanie z wykorzystaniem elementów zastępczych na konkretach (zadania z treścią).

https://d.przedszkola.edu.pl/docs/7/0/zalacznik_do_scenariusza.pdf

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9

Dziecko słucha historyjki o treści matematycznej, następnie przedstawia za pomocą liczmanów, wyciętych z papieru jajek lub innych elementów np. nakrętek. Podaje wynik.

Zadane 1                                                                                                                      Gospodyni poszła z koszykiem do kurnika po jajka. Dzisiaj kury zniosły 7 jajek dużych i 2 małe. Ile jajek gospodyni ma w koszyku?                                                                                                            Zadanie 2                                                                                                                                       Mama piecze ciasto. Ma na stole 9 jajek. 3 jajka wbiła do miski. Ile jajek zostało na stole?

 1. „Kogut, kura i kurczęta” – malowanie dłonią.

https://www.google.com/search?q=kury+malowanie+d%C5%82oni%C4%85&rlz=1C1CHBD_plPL907PL907&oq=kury+malowanie+d%C5%82oni%C4%85&aqs=ch

 1. „Koszyk wiejskich dobroci”– zabawa sensoryczna z wykorzystaniem naturalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, np. wełna, jajka, pióra, mleko, ser, wędlina; kształcenie zmysłów: węch, dotyk i smak podczas codziennych czynności w kuchni.

 

Środa, 7.04.21 r.

Temat dnia: „Pożyteczne zwierzęta”

 1. „Koncert w kurniku” – osłuchanie się z piosenką „Chodzi kogut przy kurniku”, akompaniament do utworu – granie na dostępnych w kuchni nietypowych instrumentach, np. na garnkach, drewnianych lub metalowych łyżkach.
 2. „Z wizytą w oborze” – słuchanie opowiadania pt. „Hodowca owiec” i rozmowa inspirowana jego treścią; opowiadanie historyjki obrazkowej „Mleko i przetwory mleczne”, drogi mleka od krowy do sklepu. Analiza i synteza sylabowa wyrazów: ser, mleko, kefir, jogurt, masło (dzielenie wyrazów na sylaby, łączenie sylab).

  1617555655697

 3. ,,Na kokardkę”- kształcenie umiejętności wiązania kokardki i sznurowania butów.

 

Czwartek, 8.04.21 r.

Temat dnia: „Silny jak koń”

 1. „Konik” – praca plastyczna z papierowego talerzyka. 1617556294059
 2. „Ile to waży?” – porównywanie co jest lżejsze, cięższe, na wyczucie i na wadze kuchennej, ważenie np. piór, wełny, metalu i drewna.
 3. ,,Pan McDonald farmę miał” – zabawa ortofoniczna z piosenką w wersji polsko- i angielsko-języcznej.

https://youtu.be/11UN4WRdamA

https://youtu.be/EGymN-Lc87M

 

Piątek, 9.04.21 r.

Temat dnia: „Dobry farmer”

 1. „Pracowity rolnik” – ćwiczenia gimnastyczne rozwijające ogólną sprawność fizyczną.

– „Czworonogi i dwunogi” – naśladowanie poruszania się zwierząt z zagrody wiejskiej na czworakach i tzw. „kaczy chód” na nogach w pozycji kucającej

– „Skoki w workach” – skoki w worku np. na śmieci do wyznaczonego celu

– „Jajko na łyżce” – przenoszenie ugotowanego jajka lub piłeczki do tenisa na łyżce na wyznaczonej trasie

– „Rzut do kosza” – celowanie do kosza z odległości 2-3 metrów piłeczką do tenisa lub ziemniakiem

 1. „Co nam dają zwierzęta?” – oglądanie prezentacji multimedialnych na YouTube, powtórzenie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności dziecka dotyczących tematu kompleksowego.

https://youtu.be/8E5JeRPT4E4

https://youtu.be/Yiy3-dvsLFM

 1. „Help the Farmer” – zabawa ruchowo-naśladowcza i ortofoniczna z piosenką w języku angielskim, z naśladowaniem głosów zwierząt.

Help the Farmer                                   Pomóż farmerowi

Far, far away, over the hill                         Daleko, daleko stąd, za górką

There is a farmer and his name is Bill.    jest sobie farmer i ma na imię Bill.

 

Bill has a farm noisy and big.                     Bill ma farmę hałaśliwą i dużą.

All his animals want to eat and eat.         Wszystkie jego zwierzęta chcą jeść i jeść.

 

If you want to help Bill,                              Jeśli chcesz pomóc Bilowi,

feed the animal whose name you hear.  nakarm to zwierzę, które słyszysz.

 

A cow – moo-moo,                                         krowa

A horse – neigh-neigh,                                  koń

A duck – quack-quack,                                  kaczka

A hen – cluck-cluck,                                       kura

A cock – cock-a-doodle-doo,                        kogut

A goose – honk-honk,                                    gęś

A dog – woof-woof,                                         pies

A cat – meow-meow,                                      kot

A pig – oink-oink,                                          świnia

And that’s it!                                                   I to wszystko!

 

Far, far away, over the hill

There is a farmer an his nam eis Bill.

 

Bill has a farm noisy and big.

All his animals want to eat and eat.

 

Żródła:

 1. Przewodnik metodyczny nr 3 „Tropiciele”.
 2. Przewodnik „Bliżej przedszkola” nr 3.234/2021, miesięcznik.
 3. Portale internetowe: YouTube i inne.

 

 


Zielony kącik

W marcu powstał w naszej sali „Zielony kącik”. Nie od razu stał się zielony. Najpierw posialiśmy kwiatki, rzeżuchę, rzodkiewkę, pietruszkę, owies, a nawet nasionka pomarańczy, które jedliśmy na drugie śniadanie. Posadziliśmy cebulki kwiatowe i jedną dużą cebulę na szczypiorek. Gdy kwiatki podrosną powstaną sadzonki, które posadzimy na grządce w naszym przedszkolnym ogródku. Rośliny tymczasem rosną, kącik staje się coraz bardziej zielony. Zdążyliśmy już spróbować naszej rzeżuchy na kanapkach, smacznej i zdrowej.

img_20210317_101900img_20210317_101808img_20210317_085013img_20210317_083128img_20210325_070220img_20210325_070255


Propozycje zadań dla dzieci z grupy IV na okres 29.03.-02.04.2021 r.

Temat kompleksowy: WIELKANOC

Poniedziałek, 29.03.2021 r.
Temat dnia: „Wielkanocne tradycje”

1. „Wielkanocne tradycje” – rozmowa z dziećmi w oparciu o ich własne doświadczenia oraz tradycje kultywowane w rodzinie
2. Ćwiczenia gimnastyczne
img_20210328_104450 img_20210328_104624
3. „Niesforny balonik” – ćwiczenia artykulacyjne; próba nadmuchania balonów

Wtorek, 30.03.2021 r.
Temat dnia: „Wesołe zajączki”

1. „Wielkanocne tradycje” – rozmowa w oparciu o opowiadanie
img_20210328_103103 img_20210328_103214
2. „Wesołe zajączki” – praca plastyczna z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
img_20210328_104152
3. Język angielski
img_20210327_144144 img_20210327_144152
teksty-piosenek-angielskich-i-tlumaczenia

Środa, 31.03.2021 r.
Temat dnia: „Trzy kurczątka”

1. „Trzy kurczątka” – zabawy muzyczne do piosenki; rozwijanie inwencji twórczej dzieci
img_20210327_142616
2. „Wielkanocne pisanki” – ozdabianie brystolowych pisanek wybraną techniką; doskonalenie umiejętności samodzielnego organizowania sobie miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu
3. „Podaj pisankę” – zabawa zręcznościowa przy muzyce

Czwartek, 01.04.2021 r.
Temat dnia: „Wielkanocne szlaczki”

1. „Koszyczek z pisankami” – zabawa matematyczna; odnajdywanie ukrytych w pokoju brystolowych pisanek według wskazówek rodzica
2. „Wielkanocne szlaczki” – ćwiczenie grafomotoryczne; rozwijanie motoryki małej
jajko
3. „Zajączki” – zabawa na orientację w schemacie własnego ciała
img_20210328_104013

Piątek, 02.04.2021 r.
Temat dnia: „Wielkanocny zajączek”

1. „Wielkanocny zajączek” – wykonanie zająca z wykorzystaniem papierowej rolki i kolorowego papieru
2. „Zajączkowy tor przeszkód” – ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem dostępnych w domu „przeszkód”
3. „Pisankowe cyferki” – dzieci wycinają elementy, następnie kolorują i naklejają na kolorowe kartki
pisanki-z-liczbami

Dodatkowo zachęcamy dzieci do nauki wiersza J. Brzechwy pt. „Wiosenne porządki”. Chciałybyśmy ten wiersz wykorzystać w trakcie przedszkolnego tygodnia artystycznego.

„Wiosenne porządki” Jan Brzechwa

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:
-Zaczynamy wiosenne porządki.
Skoczył wietrzyk zamaszyście,
Poodkurzał mchy i liście.
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek
Powymiatał brudny śnieżek.
Krasnoludki wiadra niosą,
Myją ziemię ranną rosą.
Chmury, płynąc po błękicie,
Urządziły wielkie mycie,
A obłoki miękką szmatką
Polerują słońce gładko,
Aż się dziwią wszystkie dzieci,
Że tak w niebie ładnie świeci.
Bocian w górę poszybował,
Tęczę barwnie wymalował,
A żurawie i skowronki
Posypały kwieciem łąki,
Posypały klomby, grządki
I skończyły się porządki.

Źródła:
1. Bliżej przedszkola nr 3/2021
2. www.kolorowanki.net.plZABAWY BADAWCZE Z WODĄ

Zima to czas naszych zainteresowań śniegiem i lodem. Wiemy, że topią się pod wpływem ciepła i zamieniają się w wodę. Ciekawa jest ta woda. Na naszych zajęciach w przedszkolu woda była przedmiotem naszych badań i eksperymentów. Próbowaliśmy odpowiedzieć na kilka pytań: Co potrafi woda? Gdzie mieszka, Jaki ma kształt, kolor, zapach? Co się rozpuszcza w wodzie, a co nie? Obserwowaliśmy co się dzieje z soplami wody na parapecie w naszej sali oraz jak zamarza woda za oknem, gdy działa na nią temperatura w czasie mrozu.1613126549469 1613305271613 1613305314802 1613305373611 1613305418946 1613305406011 1613305433382URODZINY LESZKA

Szóste urodziny Leszka obchodziliśmy w naszej grupie 29 stycznia. Nasz styczniowy i zarazem karnawałowy Jubilat był w bardzo radosnym nastroju, który udzielił się wszystkim dzieciom. Rówieśnicy Leszka złożyli mu życzenia, przygotowali urodzinową laurkę z rysunkami. Były wesołe zabawy integracyjne i żywiołowe tańce. Leszek uwielbia tańczyć. Zaprezentował nam swoje umiejętności, tańcząc breakdance. Mamie Leszka dziękujemy za słodki poczęstunek.img_20210129_091503 img_20210129_1016092 img_20210129_101852 img_20210129_104922 img_20210129_105609 img_20210129_105046 img_20210129_110115 img_20210129_113407


Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebranie, które odbędzie się w środę, 10. lutego o godzinie 17:00.

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości).