Informacje dla grupy: Aktualności

Zajęcia sportowe AMS

Grupa : Aktualności

Od dnia jutrzejszego co drugi wtorek w okresie październik-marzec w naszym przedszkolu odbywać się będą zajęcia sportowe prowadzone przez Akademię Małych Sportowców.
Kolejność zajęć:
– grupa V 12:30-13:15
– grupa IV 13:15-14:00
– grupa III 14:00-14:45
– grupa I 14:45-15:00
– grupa II 15:00-15:30
Zajęcia finansowane są ze środków Rady Rodziców.


Informacja dla rodziców dzieci ze strefy dolnej

Grupa : Aktualności

Informujemy, że z uwagi na bezpieczeństwo dzieci drzwi wyjściowe do ogrodu (strefa dolna) będą zamknięte w godzinach 09:00-14:00.
W przypadku przyprowadzenia lub odbioru dziecka w tym czasie, prosimy pukać w okno grupy II.


Nowy termin festynu integracyjnego

Grupa : Aktualności

Zapraszamy na festyn integracyjny, który odbędzie się w czwartek 06 października w godzinach 16:00-18:00.


Sesja jesienna

Grupa : Aktualności

W poniedziałek, 19 września od godziny 8:45 będą robione dzieciom zdjęcia w ramach sesji jesiennej. Koszt kompletu zdjęć (jedno duże 20×30 i dwa małe10x15) to 39 zł. Zdjęcia wykonywane będą przez firmę ProArt z Gdańska.


Godziny dostępności nauczycieli

Grupa : Aktualności

Na podstawie:
Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730) – art. 1 pkt 34.
informujemy o godzinach dostępności nauczycieli wg poniższego harmonogramu:

W tygodniu zmiany porannej:
1) Karina B: 11:30 – 12:30 (wtorek)
2) Agnieszka U: 11:30 – 12:30 (poniedziałek)
3) Katarzyna M: 8:00 – 9:00 (poniedziałek)
4) Anna W: 6:30 – 7:30 (środa)
5) Małgorzata D.: 6:30 – 7:30 (wtorek)
6) Natalia L: 12:00 – 13:00 (poniedziałek)
7) Barbara K: 12:00 – 13:00 (środa)
8) Małgorzata Ż: 12:00 – 13:00 (środa)
9) Paulina Ch: 12:00 – 13:00 (środa)

W tygodniu zmiany popołudniowej:
1) Karina B: 10:30 – 11:30 (wtorek)
2) Agnieszka U: 10:30 – 11:30 (poniedziałek)
3) Katarzyna M: 8:00 – 9:00 (poniedziałek)
4) Anna W: 11:00 – 12:00 (środa)
5) Małgorzata D.: 11:00 – 12:00 (wtorek)
6) Natalia L: 11:00 – 12:00 (poniedziałek)
7) Barbara K: 11:00 – 12:00 (środa)
8) Małgorzata Ż: 11:00 – 12:00 (środa)
9) Paulina Ch: 11:00 – 12:00 (środa)

Agnieszka W: 12:30 – 13:30 (wtorek) dyrektor
Natalia P: 12:00 – 13:00 (czwartek) wicedyrektor


Zebranie Rady Rodziców

Grupa : Aktualności

Zapraszamy na zebranie członków Rady Rodziców, które odbędzie się w czwartek 15 września 2022 r. o godzinie 16:30.Zebrania organizacyjne z rodzicami

Grupa : Aktualności

Zapraszamy na zebrania organizacyjne, które odbędą się o godzinie 17:00 w poszczególnych grupach:
– GRUPA I: 06 września (tj. we wtorek)
– GRUPA II: 08 września (tj. w czwartek)
– GRUPA III: 05 września (tj. w poniedziałek)
– GRUPA IV: 07 września ( tj. w środę)
– GRUPA V: 08 września (tj. w czwartek)


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)
I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
II. Procedura postępowania: SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel. 512 242 178.
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 01.08.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
4.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 01.08.2022. r. o godzinie 10:30
5. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3-docx

podwykonawcy-zalnr-4-docx


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie robót budowlanych pn. „ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni
I. Opis przedmiotu zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian zewnętrznych budynku.
Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
II. Procedura postępowania : SIWZ oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl
III Zasady porozumiewania się
1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila dyrektor@przedszkole8.pl wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest dyrektor przedszkola Agnieszka Wrona e-mail: dyrektor@przedszkole8.pl tel 512 242 178. Porozumiewanie się Wykonawcy z uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 14.00,
IV. Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia : do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy (sierpień/wrzesień)
V. Składanie ofert
1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy przesłać na adres e-mail dyrektor@przedszkole8.pl
2.Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć e- mailem na adres dyrektor@przedszkole8.pl
3. Termin złożenia oferty: do dnia 24.06.2022 r. do godziny 10:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty na e-mail
3.Otwarcie ofert: nastąpi w Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek”
Gdynia ,ul. Kapitańska 15 w dniu 24.06.2022. r. o godzinie 10:15
4. Nie przewidujemy uczestnictwa oferentów w otwarciu ofert

002

003

004

005

006

siwz-izolacja

podwykonawcy-zalnr-4

oswiadczenie-zal-nr-2

formularz-ofertowy-zal-nr-3