Informacje dla grupy: Aktualności

Rekrutacja – lista

Grupa : Aktualności

KOMUNIKAT  ZWIĄZANY Z REKRUTACJĄ 

dzieci na rok szkolny 2020/21

W dniu wczorajszym tj 25 marca 2020 o godzinie 15.00  zostały w Przedszkolu nr 8 wywieszone listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych dzieci do przedszkola.

Każdy, kto samodzielnie logował się do systemu rekrutacji, ma możliwość sprawdzenia, czy dziecko dostało się do przedszkola.

Kto nie logował się samodzielnie zostanie powiadomiony o wyniku rekrutacji przez członków Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Należy złożyć w systemie potwierdzenie woli poprzez samodzielne zaznaczenie opcji „potwierdzam wolę” w systemie rekrutacji. Osoby nie mogące wykonać tej czynności proszone są o dokonanie tego mailowo „dyrektor@przedszkole8.pl” lub telefonicznie 515 242 178 w terminie do dnia 31 marca 2020 do godz. 17.00

Jednocześnie informujemy, że procedura odwoławcza dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola rozpocznie się od 8 kwietnia, czyli po wywieszeniu list dzieci przyjętych i odbywać  się będzie z wykorzystaniem nośników elektronicznych (e-mail, skan).


Przedszkolny plac zabaw – ogłoszenie

Grupa : Aktualności

Przypominamy, że w związku w obecną sytuacją przedszkolny plac zabaw jest zamknięty do odwołania.

#zostańwdomu


Zajęcia z logopedii na tydzień 23.-27.03.2020

Grupa : Aktualności

Poniżej znajduje się link z propozycjami ćwiczeń i zabaw logopedycznych dla dzieci

https://www.dropbox.com/sh/0h4kpeud246z42m/AACeQj-26QFutIZIQaJXoP6ja?dl=0


Kształcenie na odległość

Grupa : Aktualności

Drodzy Rodzice, w związku z zaistniałą sytuacją, zamknięciem przedszkola, od najbliższego poniedziałku 23. marca, będziemy zamieszczać w zakładkach poszczególnych grup propozycje zajęć, które mogliby Państwo zorganizować swoim pociechom w domach. Na początek proponujemy obejrzenie krótkiego spotu edukacyjnego na temat koronawirusa, piosenkę o myciu rąk oraz akcję „piątka dla szpitali”. Życzymy cierpliwości i dużo zdrowia.

bajka-koronawirus

 

 


Informacja Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni dotycząca składania wniosków rekrutacyjnych do przedszkoli

Grupa : Aktualności

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków – placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W związku z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wytycznymi Sanepidu prosimy o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych i przeziębionych. Dzieci chore nie będą przyjmowane!


Odpłatność za przedszkole

Grupa : Aktualności

Od dzisiaj  (tj. wtorek 03.03.2020) są do odbioru u nauczycielek kwitki odpłatności za przedszkole. Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.


Dzień otwarty

Grupa : Aktualności

Serdecznie zapraszamy w czwartek 5. marca w godzinach 16:00-18:00 na dzień otwarty naszego przedszkola.


Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

Grupa : Aktualności

Do dnia 27. lutego 2020 roku (tj. do czwartku) do godziny 17:00 należy złożyć deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.