„Samo zdrowie”- teatrzyk sylwet (zabawy popołudniowe)