Propozycje zadań dla dzieci z grupy IV na okres 6-9 kwietnia 2021 r.

Propozycje zadań dla dzieci z grupy IV na okres 6-9 kwietnia 2021 r.

Temat kompleksowy: Z WIEJSKIEJ ZAGRODY

Wtorek, 6.04.21 r.

Temat dnia: „Hodowle zwierząt”

 1. „Rodziny zwierząt” – słuchanie wiersza H. Łochockiej pt. „Na podwórku koło bramy”; rozmowa na podstawie wiersza, wyjaśnienie pojęć: ptaki i ssaki, nazywanie rodzin zwierząt, dorosłych i ich młodych, zabawa matematyczna – dodawania i odejmowanie z wykorzystaniem elementów zastępczych na konkretach (zadania z treścią).

https://d.przedszkola.edu.pl/docs/7/0/zalacznik_do_scenariusza.pdf

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 9

Dziecko słucha historyjki o treści matematycznej, następnie przedstawia za pomocą liczmanów, wyciętych z papieru jajek lub innych elementów np. nakrętek. Podaje wynik.

Zadane 1                                                                                                                      Gospodyni poszła z koszykiem do kurnika po jajka. Dzisiaj kury zniosły 7 jajek dużych i 2 małe. Ile jajek gospodyni ma w koszyku?                                                                                                            Zadanie 2                                                                                                                                       Mama piecze ciasto. Ma na stole 9 jajek. 3 jajka wbiła do miski. Ile jajek zostało na stole?

 1. „Kogut, kura i kurczęta” – malowanie dłonią.

https://www.google.com/search?q=kury+malowanie+d%C5%82oni%C4%85&rlz=1C1CHBD_plPL907PL907&oq=kury+malowanie+d%C5%82oni%C4%85&aqs=ch

 1. „Koszyk wiejskich dobroci”– zabawa sensoryczna z wykorzystaniem naturalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, np. wełna, jajka, pióra, mleko, ser, wędlina; kształcenie zmysłów: węch, dotyk i smak podczas codziennych czynności w kuchni.

 

Środa, 7.04.21 r.

Temat dnia: „Pożyteczne zwierzęta”

 1. „Koncert w kurniku” – osłuchanie się z piosenką „Chodzi kogut przy kurniku”, akompaniament do utworu – granie na dostępnych w kuchni nietypowych instrumentach, np. na garnkach, drewnianych lub metalowych łyżkach.
 2. „Z wizytą w oborze” – słuchanie opowiadania pt. „Hodowca owiec” i rozmowa inspirowana jego treścią; opowiadanie historyjki obrazkowej „Mleko i przetwory mleczne”, drogi mleka od krowy do sklepu. Analiza i synteza sylabowa wyrazów: ser, mleko, kefir, jogurt, masło (dzielenie wyrazów na sylaby, łączenie sylab).

  1617555655697

 3. ,,Na kokardkę”- kształcenie umiejętności wiązania kokardki i sznurowania butów.

 

Czwartek, 8.04.21 r.

Temat dnia: „Silny jak koń”

 1. „Konik” – praca plastyczna z papierowego talerzyka. 1617556294059
 2. „Ile to waży?” – porównywanie co jest lżejsze, cięższe, na wyczucie i na wadze kuchennej, ważenie np. piór, wełny, metalu i drewna.
 3. ,,Pan McDonald farmę miał” – zabawa ortofoniczna z piosenką w wersji polsko- i angielsko-języcznej.

https://youtu.be/11UN4WRdamA

https://youtu.be/EGymN-Lc87M

 

Piątek, 9.04.21 r.

Temat dnia: „Dobry farmer”

 1. „Pracowity rolnik” – ćwiczenia gimnastyczne rozwijające ogólną sprawność fizyczną.

– „Czworonogi i dwunogi” – naśladowanie poruszania się zwierząt z zagrody wiejskiej na czworakach i tzw. „kaczy chód” na nogach w pozycji kucającej

– „Skoki w workach” – skoki w worku np. na śmieci do wyznaczonego celu

– „Jajko na łyżce” – przenoszenie ugotowanego jajka lub piłeczki do tenisa na łyżce na wyznaczonej trasie

– „Rzut do kosza” – celowanie do kosza z odległości 2-3 metrów piłeczką do tenisa lub ziemniakiem

 1. „Co nam dają zwierzęta?” – oglądanie prezentacji multimedialnych na YouTube, powtórzenie i sprawdzenie wiedzy i umiejętności dziecka dotyczących tematu kompleksowego.

https://youtu.be/8E5JeRPT4E4

https://youtu.be/Yiy3-dvsLFM

 1. „Help the Farmer” – zabawa ruchowo-naśladowcza i ortofoniczna z piosenką w języku angielskim, z naśladowaniem głosów zwierząt.

Help the Farmer                                   Pomóż farmerowi

Far, far away, over the hill                         Daleko, daleko stąd, za górką

There is a farmer and his name is Bill.    jest sobie farmer i ma na imię Bill.

 

Bill has a farm noisy and big.                     Bill ma farmę hałaśliwą i dużą.

All his animals want to eat and eat.         Wszystkie jego zwierzęta chcą jeść i jeść.

 

If you want to help Bill,                              Jeśli chcesz pomóc Bilowi,

feed the animal whose name you hear.  nakarm to zwierzę, które słyszysz.

 

A cow – moo-moo,                                         krowa

A horse – neigh-neigh,                                  koń

A duck – quack-quack,                                  kaczka

A hen – cluck-cluck,                                       kura

A cock – cock-a-doodle-doo,                        kogut

A goose – honk-honk,                                    gęś

A dog – woof-woof,                                         pies

A cat – meow-meow,                                      kot

A pig – oink-oink,                                          świnia

And that’s it!                                                   I to wszystko!

 

Far, far away, over the hill

There is a farmer an his nam eis Bill.

 

Bill has a farm noisy and big.

All his animals want to eat and eat.

 

Żródła:

 1. Przewodnik metodyczny nr 3 „Tropiciele”.
 2. Przewodnik „Bliżej przedszkola” nr 3.234/2021, miesięcznik.
 3. Portale internetowe: YouTube i inne.