Propozycje zajęć i zabaw dla Gumisiów na tydzień 11.05 – 15.05