Propozycje zajęć i zabaw dla Niedźwiadków na okres 04.-05.05.2020

Propozycje zajęć i zabaw dla Niedźwiadków na okres 04.-05.05.2020

Temat kompleksowy: Jak powstaje książka?

PONIEDZIAŁEK:

 • „Bohaterowie książek – sportowcy” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • img_20200504_081338 img_20200504_081356
 • „Strażnik książek” – rozmowa z dziećmi w oparciu o treść opowiadania M. Zawadzkiej
 • img_20200504_081204 img_20200504_081225
 • „Książki na półkę” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Książki, książeczki” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem różnego rodzaju książek
 • img_20200504_081321

WTOREK:

 • „Skąd bierzemy książki?” – w oparciu o zdjęcia/ilustracje księgarni/biblioteki rozmowa z dziećmi o podobieństwach i różnicach dotyczących tych miejsc oraz o zasadach zachowania w tych miejscach
 • „Kłótnia książek” – słuchanie opowiadania Ł. Bernady; odpowiadanie na pytania dotyczące treści wiersza
 • img_20200504_081421  img_20200504_081500
 • „Książki na półkach” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem szarf
 • img_20200504_081552