Karty pracy na 28.04.2020 do tematyki o Warszawie-Warszawska Syrenka gr.III