Propozycje zajęć dla Niedźwiadków na okres 27.-30.04.

Propozycje zajęć dla Niedźwiadków na okres 27.-30.04.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: „KTO TY JESTEŚ?”

Poniedziałek, 27.04.2020 r.

Temat dnia: „Co to jest Polska?”

1. „Co to jest Polska?” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem metody burzy mózgów w oparciu o konturową mapę Polski; zwrócenie uwagi na wielką literę w nazwie państwa; odszukanie na mapie swojej miejscowości.

2. „Zwiedzanie Polski” – zabawa ruchowa; rodzic snuje opowieść, a dziecko ilustruje ją ruchem

3. „Polska, flaga, godło, mapa, Warszawa (itp.)” – określanie liczby sylab i głosek podanych wyrazów

Wtorek, 28.04.2020 r.

Temat dnia: „Barwy ojczyste”

1.  „Barwy ojczyste” – zapoznanie dzieci z wierszem Czesława Janczarskiego; nauka na pamięć treści

Powiewa flaga,
gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze
biel jest i czerwień.
Czerwień to miłość,
biel – serce czyste.
Piękne są nasze
barwy ojczyste.

2. „Flaga Polski” – praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem słomki,kleju i kolorowego papieru

3. „Szukamy głoski f” – zabawa dydaktyczna; wyszukiwanie w domu przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na głoskę „f”

Środa, 29.04.2020 r.

Temat dnia: „Mazurek Dąbrowskiego”

1.„Kiedy jest grany hymn narodowy?  – rozmowa na podstawie doświadczeń dzieci o uroczystościach państwowych, zawodach sportowych, igrzyskach olimpijskich i innych okolicznościach, podczas których można usłyszeć hymn państwowy

2. „Mazurek Dąbrowskiego”- pamięciowe opanowanie treści utworu, wyjaśnienie dzieciom dlaczego należy zachować powagę w trakcie słuchania, śpiewania hymnu polskiego, prezentacja postawy

3. Ćwiczenia logopedyczne – ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek lub kawałków papieru

Czwartek, 30.04.2020 r.

Temat dnia: „Polska leży w Europie”

1. „Nasza Polska” – na konturowej mapie Polski malowanie morza, gór, miast, itp.

2. „Polska leży w Europie” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem mapy konturowej Europy; poznanie nazw, flag i położenia innych europejskich państw

3. „Ile wyrazów słyszysz” – zabawa dydaktyczna połączona z ćwiczeniem słuchowym; rodzic wypowiada zdanie, a dziecko przelicza usłyszane wyrazy