Opłaty za Przedszkole

PROCEDURA OPŁATY STAŁEJ

KOSZTY OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE PRZEDSZKOLNE

Opłata za przedszkole składa się z dwóch części:

  • opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej pięciu godzin  – uzależniona jest od deklaracji rodzica o wysokości godzin korzystania z przedszkola. Opłata ta wynosi 1,00 za każdą godzinę powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu.  Zgodnie ze Statutem Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” czas na realizację podstawy programowej (godziny bezpłatne w przedszkolu) określony został od 8.00-13.00, pozostałe godziny pobytu dziecka są płatne. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
  • opłata za wyżywienie –  stawka dzienna wynosi  7,00. Dziecko może korzystać z 3 posiłków, 2 posiłków (śniadanie/obiad lub obiad/podwieczorek) lub 1 posiłku-obiad. W zależności od ilości posiłków stawka kształtuje się następująco:

3 posiłki stawka 8,50 zł

2 posiłki śniadanie i obiad  stawka  6,40 zł

2 posiłki obiad i podwieczorek  stawka  5,60 zł

1 posiłek obiad   stawka 4,00 zł

Opłaty za przedszkole należy wpłacać na konta przedszkola:

wyżywienie : 14144010260000000012525575

opłata stała : 64144010260000000012525548

OPŁATY ZA KOMITET RODZICIELSKI

Opłata za Komitet Rodzicielski jest dobrowolna. Wysokość wnoszonych opłat przez rodziców ustalana jest w formie deklaracji rodzica o wysokości wnoszonych opłat na zebraniach w poszczególnych grupach.

Opłaty uiszcza się tylko na konto Komitetu Rodzicielskiego

nr konta : 47109010980000000131703777