Ważna informacja

Ważna informacja

Grupa : Aktualności

Ze względu na dalsze zachorowania pracowników przedszkola, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia opieki wszystkim dzieciom, prosimy w miarę możliwości o zapewnienie dzieciom opieki domowej.