Propozycje zajęć dla dzieci na okres 22.-26.06.2020