Rekrutacja – lista

Rekrutacja – lista

Grupa : Aktualności

KOMUNIKAT  ZWIĄZANY Z REKRUTACJĄ 

dzieci na rok szkolny 2020/21

W dniu wczorajszym tj 25 marca 2020 o godzinie 15.00  zostały w Przedszkolu nr 8 wywieszone listy zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych dzieci do przedszkola.

Każdy, kto samodzielnie logował się do systemu rekrutacji, ma możliwość sprawdzenia, czy dziecko dostało się do przedszkola.

Kto nie logował się samodzielnie zostanie powiadomiony o wyniku rekrutacji przez członków Komisji Rekrutacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Należy złożyć w systemie potwierdzenie woli poprzez samodzielne zaznaczenie opcji „potwierdzam wolę” w systemie rekrutacji. Osoby nie mogące wykonać tej czynności proszone są o dokonanie tego mailowo „dyrektor@przedszkole8.pl” lub telefonicznie 515 242 178 w terminie do dnia 31 marca 2020 do godz. 17.00

Jednocześnie informujemy, że procedura odwoławcza dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola rozpocznie się od 8 kwietnia, czyli po wywieszeniu list dzieci przyjętych i odbywać  się będzie z wykorzystaniem nośników elektronicznych (e-mail, skan).