Ekopatrol – zajęcia edukacyjne dotyczące ochrony zwierząt