Rekrutacja

Rekrutacja

Grupa : Aktualności

Poniżej znajduje się zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

rekrutacja