„Czytanie na dywanie” – przez naszego gościa nauczycielkę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gdyni