Daily Archives: Maj 12, 2019

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „Kotylion”

Grupa : Aktualności

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „Kotylion”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu:
 • Przedszkole „Pluszowy Misiaczek” nr 8 w Gdyni (zespół do spraw organizacji imprez)
Cele konkursu:
 • Współdziałanie z rodziną na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój dziecka;
 • Wspieranie pomysłowości i kreatywności plastycznej;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
Regulamin:
 • Konkurs przeznaczony jest dla rodzin dzieci z naszego przedszkola.
 • Założeniem konkursu jest wykonanie kotyliona dowolną techniką i przy użyciu dowolnych materiałów.
 • Gotowe prace prosimy składać u nauczycieli grup.
 • Do kotyliona należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi:
imiona i nazwiska autorów.

wiek dziecka,

-grupę, do której uczęszcza dziecko.

Kryteria oceny pracy:
 • Ogólne wrażenie estetyczne;
 • Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik;
 • Wkład pracy dziecka w wykonanie kotyliona;
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie kotylionów do 27.05.2019.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 29.05.2019 podczas konkursu wiedzy o Polsce pt. „Polska – mój kraj”.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE