Monthly Archives: Kwiecień 2019

Wycieczka autokarowa do Runowa

Grupa : Aktualności

Dnia 15. maja grupy II, III, IV i V wybierają się na wycieczkę autokarową do Runowa. Prosimy o wpłatę 35 zł u nauczycielek poszczególnych grup.


Nowe – ELEKTRONICZNE – upoważnienia do odbioru dziecka

Grupa : Aktualności

Szanowny Rodzicu,
w związku z wprowadzaniem systemu do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu należy w systemie upoważnić do odbioru dziecka siebie i osoby trzecie.

Instrukcja:
1. Proszę wejść na stronę www.gdynia.pl
2. Proszę wybrać zakładkę: Karta Mieszkańca
3. Po prawej stronie proszę wybrać zakładkę: logowanie
4. Jeżeli robią to Państwo po raz pierwszy należy założyć konto, jeżeli posiadacie już Państwo konto należy się zalogować
5. Po zalogowaniu należy wybrać zakładkę z imieniem i nazwiskiem dziecka
6. W panelu: Moje dane wybrać zakładkę: Przedszkole
7. W zakładce dodaj Nowe Upoważnienie proszę wpisać osoby upoważnione do odbioru Państwa dziecka (analogicznie postępujemy przy kolejnym dziecku)
8. Proszę dostarczyć do nauczyciela grupy druk upoważnienia (nowo wpisanej osoby), aby dyrektor placówki mógł zatwierdzić w systemie osobę upoważnioną do odbioru dziecka.

Informacja dotycząca systemu ewidencji dziecka w przedszkolu
1. W Przedszkolu nr 8 Pluszowy Misiaczek” w Gdyni obowiązywać będzie elektroniczna ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu.
2. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadzono czytnik rejestrujący „wejście” i „wyjście” dziecka oraz indywidualne karty zbliżeniowe z przypisanym imieniem i nazwiskiem (Karta Mieszkańca, Biała Karta Przedszkola)
3. Karta Mieszkańca wydawana jest nieodpłatnie po wcześniejszej rejestracji na stronie https://karta.miasto.gdynia.pl/
4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest zgodnie z aktualną Uchwałą Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
5. Rodzic (opiekun prawny) przyprowadzając lub odbierając dziecko rejestruje to zdarzenie wsuwając kartę do czytnika umieszczonego w szatni przedszkola.
6. System automatycznie rejestruje godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka.
7. W przypadku uczestniczenia rodzica (prawnego opiekuna) razem z dzieckiem w uroczystościach, imprezach przedszkolnych rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola należy dokonać po uroczystości, imprezie tj. po zakończeniu świadczenia usług edukacyjnych przez przedszkole.
8. W przypadku gdy karta zbliżeniowa zostanie odbita przy wejściu dziecka do przedszkola a nie zostanie odbita przy wyjściu z przedszkola czas pobytu dziecka zostanie naliczony do godziny zamknięcia przedszkola.
9. W przypadku gdy karta zbliżeniowa nie zostanie odbita w momencie wejścia dziecka do przedszkola, a zostanie odbita w momencie opuszczania przez dziecko przedszkola czas jego pobytu będzie naliczony od godziny otwarcia przedszkola.
10. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub uszkodzenie karty, rodzic (opiekun prawny) zgłasza fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielowi. Rodzic samodzielnie składa wniosek o wydanie nowej Karty Mieszkańca lub Białej Karty Przedszkola. Na czas oczekiwania na nową kartę czas rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu będzie zgodny z zapisem w dzienniku zajęć przedszkolnych.
11. W kwietniu będziemy prowadzić pilotaż działania systemu. Od 1 maja 2019 wszyscy rodzice zobowiązani są do elektronicznego rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu.


Informacja

Grupa : Aktualności

Informujemy, że dnia 08. kwietnia (poniedziałek) przedszkole pracuje – nie strajkujemy.


Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W zwiazku z planowaniem uruchomienia czytnika przeznaczonego do ewidencji obecności dzieci w przedszkolu, prosimy o rejestrowanie się w systemie i upoważnienie siebie do odbioru dzieci. Inaczej Karta Mieszkańca będzie nieaktywna w przedszkolu.
www.gdynia.pl – Karta mieszkańca i dalej wg instrukcji


Kolorowy Tydzień

Grupa : Aktualności

Zapraszamy nasze przedszkolaki na :

KOLOROWY TYDZIEŃ

 Prosimy aby dzieci w poszczególne dni tygodnia ubierały się w kolorze:

poniedziałek 08.04 -kolor biało- czerwony

wtorek 09.04         -kolor pomarańczowy

środa 10.04            -kolor żółty

czwartek 11.04       -kolor niebieski

piątek 12.04           -kolor zielony

Dziękujemy