Monthly Archives: Marzec 2019


Zapisy na lipiec

Grupa : Aktualności

Przedszkole w sierpniu będzie ZAMKNIĘTE.
W związku z koniecznością opracowania organizacji pracy przedszkola w miesiącu LIPCU prosimy o wpisywanie dzieci korzystających z przedszkola w LIPCU na listę.

TERMIN: do 25. MARCA

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności korzystania w sierpniu z Przedszkola nr 36 należy zgłosić dziecko do dyrektora przedszkola.


Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W związku z zaplanowaną dużą ilością wyjść do teatrów i wycieczek w tym półroczu, wyjście na przedstawienie do PPNT w Gdyni w dniu 26.03.2019 r. jest płatne przez Państwa w 50%, reszta dopłacana jest przez Komitet Rodzicielski.

Prosimy wpłacać u nauczycielek grup (dotyczy grupy II, III, IV, V) po 10,00 zł.
Ostateczny termin wpłaty 18. marca 2019 r.