Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Rodzicom z Komitetu Rodzicielskiego za zaangażowanie w przygotowanie i przebieg festynu integracyjnego. Dziękujemy także Tacie Basi z grupy IV – Panu Marcinowi – za inicjatywę i pomoc przy nagłośnieniu oraz w organizacji grilla.