” W marcu jak w garncu” – kalendarz pogodowy w wykonaniu Uszatków