Las oczami Misia

Las oczami Misia

Grupa : Misie

W ramach aktywności plastycznej dzieci z grupy trzeciej: Larysa, Antosia,Julian, Michał, Karolinka wykonały  na dużym arkuszu papieru pracę  plastyczną pt. „Las jesienną porą roku”.

20181120_075203 20181120_07521020181120_07521820181120_075552