„CZYTANIE NA DYWANIE” – W WYKONANIU UCZNIÓW Z TECHNIKUM MECHANICZNEGO NR 1 CKZiU