GIMNASTYKA JESIENNĄ PORĄ -w ogrodzie przedszkolnym