„Spartakiada matematyczna”

„Spartakiada matematyczna”

W dniu 27 marca grupy: III, IV i V wzięły udział w przedszkolnej spartakiadzie matematycznej z podziałem na drużyny; chłopców i dziewczyn. Dzieci wykazywały się umiejętnościami wykonywania zadań matematycznych, jak i umiejętnością współdziałania w zespole. I choć Spartakiada była przede wszystkim zabawą, to jednak towarzyszyły przedszkolakom  wielkie emocje.

s1 s2 s3 s4 s5 s6