Przedszkole w lipcu będzie zamknięte

Przedszkole w lipcu będzie zamknięte

Grupa : Aktualności

Przedszkole w lipcu będzie
zamknięte.

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ
OPRACOWANIA ORGANIZACJI
PRACY PRZEDSZKOLA W
sierpniu PROSZĘ O
ZAPISYWANIE DZIECI
KORZYSTAJĄCYCH Z
PRZEDSZKOLA W SIERPNIU NA
LISTĘ .
Termin do dnia 15 MARCA

Jednocześnie informuję, że w
przypadku konieczności korzystania w
lipcu z przedszkola NR 36 należy
zgłosić dziecko do dyrektora
przedszkola.