Podziękowania

Podziękowania

Grupa : Gumisie

Serdecznie Dziękujemy za:

Papier xero: Mamie Klaudii, Julii, Maxa, Laury Ch. oraz Ani

Wodę do picia: Mamie Julii

Pomoce dydaktyczne do zajęć, kącików stałych i okresowych, zabawki, książki, puzzle: mamie Gabrysia, Mirona i Igora, Ady, Maxa, Ani, Romana, Olka, Oli K., Uli, Weroniki, Tymka, Marysi.

Pomoc w zorganizowaniu poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka: mamie Mirona i Igora, mamie Marysi, mamie Oli K., mamie Oli P., mamie Klaudii, mamie Tymka oraz mamie Vincenta.

Wszystkim Rodzicom za pomoc w przygotowaniu strojów na Dzień Babci i Dziadka.

Za przeprowadzenie interesujących zajęć: Mamie Stasia oraz Mamie Ani.