Daily Archives: Listopad 22, 2018

Ogłoszenie

Grupa : Aktualności

W związku z informacjami z innych przedszkoli i sezonem jesienno-zimowym (kurtki z kożuszkiem przy kapturze, czapki, szaliki) prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenie wszawicą u dzieci.

Konieczne jest sprawdzanie głów u dzieci oraz częste pranie czapek i szalików.

Informacje o zapobieganiu wszawicy można znaleźć na stronie Sanepid-u .

Prosimy też koniecznie zgłaszać u nauczyciela ewentualne wystąpienie wszawicy w celu szybkiego podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się w przedszkolu.

Jednocześnie informujemy, że w przedszkolu aktualnie nie występuje wszawica, a powyższy komunikat jest tylko w celu profilaktycznym.