Monthly Archives: Maj 2018

Ogłoszenie RODO

Grupa : Aktualności

Na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Przedszkole nr 8
„Pluszowy Misiaczek”
2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Przedszkole nr8 Pluszowy Misiaczek , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przedszkolaki8@interia.pl
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Michał Rutkowski 586203679
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji świadczenia wychowania
przedszkolnego dla Pana/Pani dziecka
5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią
zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem
realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4
7) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do
podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób,
których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to
korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do
świadczenia usług nie dłużej niż czas edukacji dziecka w Przedszkolu nr 8 Pluszowy
Misiaczek,
ma Pan/Pani prawo do:
9) – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od
Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do
Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu
bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
10) informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych,
jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych.


Zajęcia otwarte u Misiaków

Grupa : Misie

W dniu 25 maja naszą grupę odwiedzili wyjątkowi goście, a mianowicie rodzice.

Najpierw obejrzeli występy w wykonaniu swoich pociech- był to program z naszego tygodnia artystycznego, czyli grupowa piosenka, granie na nietypowych instrumentach oraz taniec baletnic.

Następnie wspólnie bawiliśmy się w  ,,pajęczynę” – zabawę  integrująco- sprawnościowo. Potem zasiedliśmy przy stolikach w celu wykonania laurki związanej z nadchodzącym Dniem Mamy.

Dziękuję serdecznie wszystkim tak licznie przybyłym Rodzicom 🙂


Ogłoszenie RODO

Grupa : Aktualności

Na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Informuję ,że
1) Z dniem 25 maja 2018 r. na stronie internetowej palcówki nie pojawią się zdjęcia Państwa
dzieci z różnych uroczystości i wydarzeń przedszkolnych.
2) Od dnia 25 maja 2018 r. na stronie internetowej placówki będziemy zamieszczać notatki z
wydarzeń mających miejsce w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek”.
3) Aby na stronie mógł pojawić się wizerunek Państwa dzieci proszę o wypełnienie zgody na
przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku i danych osobowych
4) Druk do pobrania u nauczycieli i na stronie internetowej przedszkola.

zgoda na wizerunek


Eksperymenty u Misiów

Grupa : Misie

W dniu 22 maja grupę ,,Misiów” odwiedził niesamowity gość.

Był to ,,naukowiec” w białym fartuchu. Pozwolił dzieciom eksperymentować z użyciem suchego lodu, czyli dwutlenku węgla o temperaturze  -80 stopni.

Misiaki dolewały do niego wodę zimną i gorącą, próbowały go zabarwić, słuchały ,,bulgotania”, obserwowały unoszący się dym a przy tym musiały być bardzo ostrożne.

A na zakończenie ,,naukowiec” spowodował, że nasz czerwony dywan w sali zamienił się cały w biały, unoszący się dym przypominający śnieg.

Zajęcia były bardzo interesujące, a dzieci zaciekawione niesamowitymi efektami.

Dziękujemy!!!


„Rezerwat Kępa Redłowska”

Grupa : Niedźwiadki

W środę 9 maja wybraliśmy się na wycieczkę do gdyńskiego rezerwatu przyrody. Naszym głównym celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań ochroną środowiska, poznanie znaczenia pojęcia „rezerwat” i przestrzeganie poznanych zasad zachowania się w rezerwacie, obserwacja przyrody w lesie, na plaży, obserwacja Klifu Orłowskiego, słuchanie śpiewu ptaków oraz dostrzeganie emocjonalnej i estetycznej wartości otoczenia przyrodniczego. Dzieci uśmiechnięte i zadowolone wróciły do przedszkola w towarzystwie pięknego majowego słońca.

k1 k2 k3 k4 k5


„Psotny chochlik w gitarowym pudle”

W maju nasze przedszkolaki gościły muzyków Pro- musica z muzyczną bajką o psotnym chochliku, poznaliśmy również brzmienie gitary akustycznej oraz innych instrumentów.

muz1 muz2 muz3 muz4


Wizyta Pani stomatolog w grupie Puchatków

Grupa : Puchatki

Dnia 08.05.2018r. odwiedziła nas Pani stomatolog,  która w bardzo przystępnej i ciekawej formie przedstawiła sposób dbania o piękny i zdrowy uśmiech. Dzieci dowiedziały się co to jest próchnica i dlaczego psują się zęby oraz jak prawidłowo należy je czyścić. W ramach działań praktycznych przedszkolaki miały możliwość samodzielnie wyszczotkować dużą plastikową szczotką zęby pieska i smoka. Mamy nadzieję, że spotkanie to zmotywuje wszystkie dzieci do systematycznego dbania o swoje zęby.

32089284_10204561711880243_6488513184054378496_n-1 32089764_10204561713200276_87658062013267968_n 32089787_10204561712320254_7635012724711227392_nWyniki przetargu

Grupa : Aktualności

Zestawienie złożonych ofert na malowanie kuchni i sali gr III w Przedszkolu nr 8 „Pluszowy
Misiaczek”
Lp Nazwa i adres firmy Cena oferty
1. Usługi Remontowo – Budowlane „Markus” Krzysztof Krzysztofik
Gdynia ul. Gniewska 30/47

8688,00 PLN

2. Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda
Wejherowo u. Pokoju 3
516 085 2010

10000,38 PLN

3. Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDEX S.C. Tczew
Ul, Hanny Hass 52

6264,41 PLN

W Wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert wybrano firmę nr 3 Przedsiębiorstwo
Budowlano – Remontowe Budex S.C. z Tczewa


Olimpiada „Zostań Olimpijczykiem”

25 kwietnia 2018 dzieci z gr V reprezentowały nasze przedszkole w Olimpiadzie Przedszkolaka.
Organizatorem Olimpiady "Zostań Olimpijczykiem" było Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego Nr 2, Przewodniczący Komisji Sportu radny Miasta dr Jarosław Kłodziński i Janina
Wasylka radna z Grabówka. Dzieci wykonały bezbłędnie kilka konkurencji sportowych zdobyły
indywidualnie medale , a dla przedszkola puchar i rzeczowe nagrody do dalszego sportowego
rozwoju

31444699_1793810304014999_1992516370352308224_n 31603731_1793809857348377_6837704771227353088_n