Monthly Archives: Marzec 2018

„Spartakiada matematyczna”

W dniu 27 marca grupy: III, IV i V wzięły udział w przedszkolnej spartakiadzie matematycznej z podziałem na drużyny; chłopców i dziewczyn. Dzieci wykazywały się umiejętnościami wykonywania zadań matematycznych, jak i umiejętnością współdziałania w zespole. I choć Spartakiada była przede wszystkim zabawą, to jednak towarzyszyły przedszkolakom  wielkie emocje.

s1 s2 s3 s4 s5 s6

 


„Dzień Otwarty w przedszkolu”

  W dniu 21 marca w naszym przedszkolu odbył się „Dzień Otwarty”. Podczas tego dnia dzieci, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola, w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z pracującymi paniami, wyposażeniem sal i placem zabaw, uczestniczyły w  zabawach integracyjnych, zajęciach plastycznych i ruchowych.

Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Mamy nadzieję, że dla każdego z naszych gości – dzieci oraz ich rodziców – był to mile spędzony czas 🙂

o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8W Szkole Podstawowej nr 17

Grupa : Niedźwiadki

Kolejne spotkanie ze Szkołą Podstawową nr 17 odbyło się w piątek 23 marca. Nasze starszaki oglądały przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów szkoły, w tym absolwentów naszego przedszkola. Przedstawienie o leśnych zwierzętach, wzajemnej pomocy i wartości przyjaźni bardzo zainteresowało nasze dzieci. Później przedszkolaki miały parę chwil na rozmowę z kolegami i koleżankami, byłymi wychowankami naszego przedszkola. Następnie wspólnie z dziećmi z innego przedszkola uczestniczyły w zabawach integracyjnych z elementami dramy. Odgrywanie roli sprawiało dzieciom wiele radości.

w1 w2 w3 w4


„SIÓDME URODZINY ANITY I POLI”

Grupa : Niedźwiadki

Siódme urodziny Anity i Poli świętowaliśmy w naszej grupie 19 marca. Jubilatki otrzymywały serdeczne i piękne życzenia od swoich koleżanek i kolegów, którym odwzajemniły się za wspólną i zgodną zabawę drobnymi upominkami. Zabawy integracyjne i muzyczno-taneczne porywały dzieci do aktywności z wykorzystaniem kolorowych chusteczek i instrumentów. Śmiech i radość towarzyszyły dziecięcym zabawom oraz zadowolenie podczas słodkiego poczęstunku. Tort urodzinowy był wyborny.

ur1 ur2 ur3 ur4


Zaproszenie do składania ofert

Grupa : Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie robót budowlanych pn. malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni , ul. Kapitańska 15 81-249 Gdynia

          Dyrektor Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek”  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych malowanie ścian i sufitów pomieszczeń kuchennych i sali gr III   w budynku Przedszkola nr 8 „Pluszowy Misiaczek” w Gdyni

  1. I. Opis przedmiotu zamówienia  : Przedmiotem zamówienia jest malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach kuchennych i sali gr III

Szczegółowy opis i zakres robót określony jest przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ  

  1. Procedura postępowania :  SIWZ  oraz informacje o sposobie porozumiewania udostępnione są na stronie internetowej www.przedszkole8.pl i BIP

III  Zasady porozumiewania się

1.Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną poprzez e-maila lub fax wskazanego przez Wykonawcę w zapytaniu lub w formularzu ofertowym.

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest gł. Księgowa Karolina Puźniak oraz Katarzyna Smeja – vice- dyrektor , e-mail: przedszkolaki8@interia.pl tel 5 620 36 79. Porozumiewanie się Wykonawcy z  uprawnioną osobą odbywać się może codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00,
  2. Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia  : do 20 lipca 2018

  1. Składanie ofert

1.Ofertę wraz z jej załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu/kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie:

Oferta na wykonanie malowania w budynku Przedszkola nr 8

Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy.

2.Miejsce składania ofert: Przedszkole nr 8 „Pluszowy Misiaczek” Ul. Kapitańska 15 81-249  Gdynia – biuro  przyjmuje oferty: w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach: 700 – 1500, przesłane drogą pocztową.

Dokumenty:


Spartakiada matematyczna w grupie I i II

Grupa : Puchatki , Uszatki

Dnia 27 marca Puchatki i Uszatki wzięły udział  w zorganizowanej w przedszkolu „Spartakiadzie Matematycznej”. Dzieci mogły wykazać się znajomością figur geometrycznych, umiejętnością liczenia, klasyfikowania, a także logicznym myśleniem, zdolnością kojarzenia i umiejętnością współdziałania w zespole.  Zabawy matematyczne przyniosły dzieciom wiele frajdy i pokazały, że matematyka wcale nie musi być nudna.

29693426_10204414746726206_967365701_o1 29746535_10204414748846259_1903680973_o 29831473_10204414748606253_456839499_o 29831190_10204414748326246_2112106049_o 29681550_10204414747206218_1630501824_o 29829570_10204414746646204_1853198341_o


Urodziny w grupie Puchatków

Grupa : PuchatkiW dniu 28 marca swoje 4 – te urodziny obchodzili  Michalinka, Michał i Mikołaj. Na początku kiedy jubilaci zajęli honorowe, urodzinowe miejsca cała grupa zaśpiewała im „sto lat”, a następnie każdy po kolei składał szczere życzenia. Później nadszedł czas na zabawę. Odbyły się zabawy z chustą animacyjną takie jak karuzela czy paczuszka oraz zabawy taneczne jak np. budujemy mosty, taniec przyklejaniec, ale najfajniejszy dla dzieci był taniec z kolorowymi balonami. Dziękujemy serdecznie rodzicom za przygotowanie pysznego poczęstunku.

29746995_10204414535480925_1392021154_o 29828926_10204414533600878_1582727674_o 29829448_10204414535200918_1216833191_o 29883966_10204414534120891_150409774_oWycieczka do kwiaciarni

Grupa : Misie

Grupa III wybrała się 23 marca do pobliskiej kwiaciarni.

Misiaki próbowały odszukać wśród wielu kwiatów te wiosenne, o których rozmawialiśmy na zajęciach, rozmawiały z panią ekspedientką oraz delektowały się pięknym zapachem. Większość z dzieci przyznała, że była w kwiaciarni po raz pierwszy, ale bez problemu wymieniały okazje w związku z którymi warto kogoś obdarować bukietem kwiatów.

Pogoda nam dopisała, więc była to tym bardziej udana wycieczka 🙂

 

 

20180323_101804 20180323_101937